Våre ansatte

Avdeling Alta

Tlf.: 478 36 667

Stian Nilsen

Prosjektleder / Salg

Tlf.: 462 85 770

Tor Børge Lekang

Prosjektleder

Tlf.: 941 55 533

Jørn Vegar

Montering / Produksjon

Tlf.: 955 21 664

Christoffer Johansen

Montering / Produksjon

Tlf.: 468 93 785

Simen Olsen

Grafisk designer / Montering / Produksjon

Tlf.: 476 52 863

Therese Thomassen

Grafisk designer

Tlf.: 906 92 384

Paul Håkon Nilsen

Daglig leder

Avdeling Tromsø

Tlf.: 995 78 444

Rolf Hansen

Avdelingsleder

Tlf.: 900 11 215

John-Ivar

Prosjektleder

Tlf.: 628 61 623

Line Stormo

Grafisk designer

Tlf.: 900 47 099

Ilze Leitane

Montering / Produksjon

Tlf.: 975 36 338

Tore Høgmo

Produksjon

Tlf.: 924 77 666

Nina Hanssen

Kundemottak / Produksjon

Tlf.: 996 43 531

Frode Pettersen

Produksjon / Salg

Tlf.: 406 09 258

Liv-Ingrid Pettersen

Salg

Tlf.: 452 36 135

Mona Lisa Tunstrøm

Grafisk designer

Raymond

Montering

Tor Even

Montering