Du vil jobbe med:
• Dekor til biler og maskiner (kjøretøy)
• Fasadefolie
• Skiltmontering (plateskilt, ledskilt osv)
• Montering på glass/interiør

Opplæring vil bli gitt.